Teknologien som forbedrer økologien

Teknologien-som-forbedrer-økologien

Menneskeskapt teknologi har alltid påvirket omgivelsene våre. I mange tilfeller er det lett å tenke at teknologi er negativt for miljøet, men slik trenger det ikke være. Teknologi kan også være svært behjelpelig og hjelpe til i kampen for en grønnere fremtid. I dette innlegget skal vi se hvordan ny teknologi kan forbedre verdens økologi. Hva er egentlig økologi? Aller først må vi gå inn i biologiens verden og forklare hva faget økologi går ut på. Økologi er vitenskapen om organismers forhold til miljøet rundt seg. Som kjent fra naturfagtimene…